Koncepcja powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powołania organizacji windykacyjnej to efekt długotrwałych prac zespołu menedżerów o rozległym dorobku w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. Na podstawie wykonanych badań rynku, wielu rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień borykającymi się z tematyką rosnącej pułapki niespłacanych zadłużeń, narodził się projekt biznesu, którego tezą było przedstawienie kompleksowej oferty, zbudowanej z szerokiej palety instrumentów finansowych i operacyjnych, która połączyła kompetentne i indywidualnie dobrane sterowanie pakietami należności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych.

Z osobistych doświadczeń inicjatorów firmy wynika, iż mniejsze i słabe organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki korporacyjne, instytucje parabankowe i zwyczajne korporacje – zmagają się z wielkimi problemami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn organizacyjnych czy też prawnych podjąć walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do łatwej i nie bardzo efektywnej drogi sądowej.

tabletten zur penisvergrößerung

Nowatorski pakiet produktów i usług, wypracowany przez analityków organizacji i elastycznie adaptowany do oczekiwań usługobiorcy, umożliwia sprofilowaną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, ale też przedsiębiorstw i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym mianownikiem są zaległe należności. Szczególnie bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby i indywidualne cechy działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.